Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT-PHÁP VỚI CHỦ ĐỀ “CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT-PHÁP VỚI CHỦ ĐỀ “CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC”

Trần Kông Tấu

Từ khoáHội thảo quốc tế, Việt-Pháp, chất lượng nước, xử lý nước

 

International workshop on “Water quality and treatment”

024 3821 0374