Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 17 TẠI BANGKOK, THÁI LAN 2002

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 17 TẠI BANGKOK, THÁI LAN 2002

Trần Kông Tấu (trang 92-95)

Từ khoá:  Hội nghị thổ nhưỡng quốc tế, Bangkok, 2002

 

Information on 17th International soil science congress in Bangkok, Thailand in 2002

024 3821 0374