Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 16 TẠI MONTPELLIER, CỘNG HOÀ PHÁP, THÁNG 8/1998

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 16 TẠI MONTPELLIER, CỘNG HOÀ PHÁP, THÁNG 8/1998

Trần Kông Tấu (trang 129-130)

Từ khoá: hội nghi, thổ nhưỡng, quốc tế, 1998, Montpellier

 

Information on the 16th world congress of soil science in Montpellier, France I august 20-26, 1998

024 3821 0374