Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ NHỮNG VỰNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM”

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ NHỮNG VỰNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM”

Trần Kông Tấu

Từ khoá:  Hội nghị quốc tế, ô nhiễm đất, xử lý, Adelaide, South Australia

 

International contaminated site remediation conference Adelaide, South Australia 12-18 September, 2004

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374