Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ NHỮNG VỰNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM”

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ NHỮNG VỰNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM”

Trần Kông Tấu

Từ khoá:  Hội nghị quốc tế, ô nhiễm đất, xử lý, Adelaide, South Australia

 

International contaminated site remediation conference Adelaide, South Australia 12-18 September, 2004

024 3821 0374