Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 16, MONTPELLIER – PHÁP, THÁNG 8/1998

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 16, MONTPELLIER – PHÁP, THÁNG 8/1998

Trần Kông Tấu (trang 215)

Từ khoá:  Hội nghị, Hội nghị khoa học thổ nhưỡng quốc tế, Montpellier

 

Information on the 16th World congress of soil science in Montpellier – France in august 20-26, 1998

024 3821 0374