Home / Tin tức / THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO “HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VIẾT ĐỀ NGHỊ DỰ ÁN GEF/SGP”

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO “HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VIẾT ĐỀ NGHỊ DỰ ÁN GEF/SGP”

PV (trang 169)

Từ khoá:  hội thảo, dự án, GEF/SGP

 

Workshop on “Guide for making plans and writing project suggestion GEF/SGP”

024 3821 0374