Home / Tin tức / THÀNH PHẦN LÂN CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT DỐC DƯỚI CÁC PHƯƠNG THỨC CANH TÁC KHÁC NHAU

THÀNH PHẦN LÂN CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT DỐC DƯỚI CÁC PHƯƠNG THỨC CANH TÁC KHÁC NHAU

Hoàng Thị Minh (trang 61-64)

Từ khoá:  thành phần, lân, đất dốc, phương thức, canh tác

 

Summary

Soil phosphorus of some upland soil types under different farming systems

Inorganic phosphorus fractions play important role in supplying nutrients for plant. Inorganic phosphorus content of different soil types is different. The content of inorganic soil phosphorus fraction can be ranged as P-solution <P-Al<P-Ca<P-Fe. Effect of applied phosphorus fertilizer is limited in slopping land.

024 3821 0374