Home / Tin tức / TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT XUẤT BẢN SỐ 20 – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT XUẤT BẢN SỐ 20 – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 5)

Từ khoá:  tạp chí khoa học đất số 20, tạp chí khoa học đất

 

20 issues anniversary of the Vietnam soil science Journal

024 3821 0374