Home / Tin tức / TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỊA BÀN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (TP HỒ CHÍ MINH – BIÊN HOÀ – BÀ RỊA VŨNG TÀU)

TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỊA BÀN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (TP HỒ CHÍ MINH – BIÊN HOÀ – BÀ RỊA VŨNG TÀU)

Phạm Quang Khánh (trang 70-74, 79)

Từ khoá: tài nguyên đất, sử dụng, đất đai, nông nghiệp, Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Soil resources and their use in agriculture in the southern pivotal economic area (Ho Chi Minh City – Bien Hoa – Ba Ria Vung Tau

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374