Home / Tin tức / TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỊA BÀN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (TP HỒ CHÍ MINH – BIÊN HOÀ – BÀ RỊA VŨNG TÀU)

TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỊA BÀN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (TP HỒ CHÍ MINH – BIÊN HOÀ – BÀ RỊA VŨNG TÀU)

Phạm Quang Khánh (trang 70-74, 79)

Từ khoá: tài nguyên đất, sử dụng, đất đai, nông nghiệp, Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Soil resources and their use in agriculture in the southern pivotal economic area (Ho Chi Minh City – Bien Hoa – Ba Ria Vung Tau

024 3821 0374