Home / Tin tức / SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KALI VÀ MAGIE TRÊN CÂY ĂN QUẢ

SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KALI VÀ MAGIE TRÊN CÂY ĂN QUẢ

Lê Văn Hoà, Trương Thị Nga (trang 37-42)

Từ khoá:  tương tác, kali, magie, cây ăn quả

 

The interaction between potassium and magnesium in fruit trees

024 3821 0374