Home / Tin tức / SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ CANH TÁC VÀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN NƯƠNG RẪY ĐẤT DỐC

SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ CANH TÁC VÀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN NƯƠNG RẪY ĐẤT DỐC

Lê Văn Tiềm, Lê Quốc Doanh (trang 65-70)

Từ khoá:  canh tác, cơ cấu cây trồng, nương rẫy, đất dốc

 

Alteration of cultivated ratio and corporation on the sloping shying cultivation land

024 3821 0374