Home / Tin tức / SỰ PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC PHÙ SA TẠI CÁC TUYẾN KÊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT LÚA TẠI AN GIANG

SỰ PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC PHÙ SA TẠI CÁC TUYẾN KÊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT LÚA TẠI AN GIANG

Trương Thị Nga (trang 14-20)

Từ khoá:  phân bố, thành phần hoá học, phù sa, kênh, ảnh hưởng, sản xuất, lúa, An Giang

 

Distribution and chemical composition of the sediment affected rice production in canal tributary systems of An Giang province

024 3821 0374