Home / Tin tức / SỬ DỤNG PHÂN HÓA HỌC PHỤC VỤ THÂM CANH

SỬ DỤNG PHÂN HÓA HỌC PHỤC VỤ THÂM CANH

Đỗ Ánh (trang 76-80)

Từ khoá:  sử dụng, phân hoá học, thâm canh

 

Chemical fertilizers use for intensification

024 3821 0374