Home / Tin tức / SỬ DỤNG “NHÁNH QUYẾT ĐỊNH” (DECISION TREE) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI QUY MÔ NÔNG TRANG TRÊN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỬ DỤNG “NHÁNH QUYẾT ĐỊNH” (DECISION TREE) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI QUY MÔ NÔNG TRANG TRÊN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lê Quang Trí (trang 80-86)

Từ khoá: Decision tree, đánh giá, đất đai, nông trang, đất phèn, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Use of decision tree for land evaluation of acid sulphate soil in the Mekong Delta

024 3821 0374