Home / Tin tức / SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT ĐẠI MẠCH Ở VÙNG TVERSKAIA (LIÊN BANG NGA)

SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT ĐẠI MẠCH Ở VÙNG TVERSKAIA (LIÊN BANG NGA)

Nguyễn Xuân Hải (trang 75-77)

Từ khoá:  sử dụng, hợp chất tự nhiên, cải tạo đất,  năng suất, đại mạch, Tverskaya, Nga

 

Summary

Use of Sapropel and Sorbeks for soil improvement and increasing the yield of barley in Tverskaya area

Use of Sapropel and Sorbeks for soil improvement and increasing the yield of barley in Tverskaya area. The effects of them were evaluated

024 3821 0374