Home / Tin tức / SỰ CỐ ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM KALI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỰ CỐ ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM KALI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Võ Thị Gương, Trần Kim Tính, Trương Thị Nga (trang 112-116)

Từ khoá:  cố định, đệm, kali, đất, đồng bằng sông Cửu Long

 

Potassium fixation and its buffering capacity on some soil types in the Mekong Delta

024 3821 0374