Home / Tin tức / SỰ CỐ ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM KALI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỰ CỐ ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM KALI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Võ Thị Gương, Trần Kim Tính, Trương Thị Nga (trang 112-116)

Từ khoá:  cố định, đệm, kali, đất, đồng bằng sông Cửu Long

 

Potassium fixation and its buffering capacity on some soil types in the Mekong Delta

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374