Home / Tin tức / SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Trần Kông Tấu, Trần Kông Khánh, Hoàng Bích Hồng (trang 187-193)

Từ khoá:  so sánh, phương pháp, phân tiích, thành phần cơ giới, đất

 

Summary

A comparison of particle – size analytical methods and their application in Vietnam

Results: naming the particle-size larger than 0.02mm “physical clay” by modifying the “American (comprehensive) methods” in combination with the Katrinski’s (Russian) soil texture classification would make nomenclature more detailed and clearer.

024 3821 0374