Home / Tin tức / RUỘNG BẬC THANG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

RUỘNG BẬC THANG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Lê Văn Tiềm (trang 83-86)

Từ khoá:  ruộng bậc thang, ruộng, Bắc Việt Nam

 

Terrace rice in the northern Vietnam

024 3821 0374