Home / Tin tức / QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

(trang 152-154)

Từ khoá:  quyết định, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

 

Decision by the prime minister on consultancy, opposition and social appraisal activities of the Vietnam union of science and technology associations

024 3821 0374