Home / Tin tức / QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 1996-2010

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 1996-2010

Lê Viết Hưng, Phạm Quang Khánh (trang 148-155)

Từ khoá:  quy hoạch, sử dụng đất, Đồng Nai, 1996, 2010

 

Land use planning in Dong Nai province 1996-2010

024 3821 0374