Home / Tin tức / QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TRÊN ĐẤT DỐC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG HẠN CHẾ, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TRÊN ĐẤT DỐC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG HẠN CHẾ, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Erst Mutert, Thomas Fairhurst, Nguyễn Trọng Thi dịch (trang 51-61)

Từ khoá:  quản lý, dinh dưỡng, đất dốc, Đông Nam Á

 

Summary

Nutrition management in upland in South-East Asia – Constrains, challenges and opportunities

Results of soil classification showed that there are 2 major soil groups and 5 soil units and 16 soil subunits.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374