Home / Tin tức / QUÁ TRÌNH XÓI MÒN VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ CỦA ĐẤT DƯỚI CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (QUẢNG NINH)

QUÁ TRÌNH XÓI MÒN VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ CỦA ĐẤT DƯỚI CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (QUẢNG NINH)

Nguyễn Thế Hưng (trang 195-200)

Từ khoá:  xói mòn, biến đổi, đặc tính lý hoá, đất, thảm thực vật, Hoành Bồ, Quảng Ninh

 

Summary

The erosion process and the tendency of changing chemical-physical characteristic of soil under different vegetation cover in Hoanh Bo district, Quang Ninh province

Because of the difference in the coverage, origin, degenerate levels and of human activities in Hoanh Bo, it is different in intensity of erosion and dynamic of the change of chemical-physical characteristics of soil. Except low shrubland, other vegetation types on slopping land have progressive succession.

024 3821 0374