Home / Tin tức / QUÁ TRÌNH XÓI MÒN VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ CỦA ĐẤT DƯỚI CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (QUẢNG NINH)

QUÁ TRÌNH XÓI MÒN VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ CỦA ĐẤT DƯỚI CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở HUYỆN HOÀNH BỒ (QUẢNG NINH)

Nguyễn Thế Hưng (trang 195-200)

Từ khoá:  xói mòn, biến đổi, đặc tính lý hoá, đất, thảm thực vật, Hoành Bồ, Quảng Ninh

 

Summary

The erosion process and the tendency of changing chemical-physical characteristic of soil under different vegetation cover in Hoanh Bo district, Quang Ninh province

Because of the difference in the coverage, origin, degenerate levels and of human activities in Hoanh Bo, it is different in intensity of erosion and dynamic of the change of chemical-physical characteristics of soil. Except low shrubland, other vegetation types on slopping land have progressive succession.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374