Home / Tin tức / PHƯƠNG PHÁP PHÂN HẠNG ĐẤT DO FAO ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VÙNG ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC ĐÔNG NAM BỘ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN HẠNG ĐẤT DO FAO ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VÙNG ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC ĐÔNG NAM BỘ

Phạm Quang Khánh (trang 55-62)

Từ khoá: Phương pháp, phân hạng, đất, FAO, đất trống đồi núi trọc, Đông Nam Bộ

 

Application of FAO land evaluation guidelines on bare land areas of south east region of Vietnam

024 3821 0374