Home / Tin tức / PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THIỆN LUÂN, THỨ TRƯỞNG BỘ NN VÀ PTNT TẠI HỘI THẢO “PHÂN BÓN VÀ MÔI TRƯỜNG” NGÀY 22-24/01/1997

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THIỆN LUÂN, THỨ TRƯỞNG BỘ NN VÀ PTNT TẠI HỘI THẢO “PHÂN BÓN VÀ MÔI TRƯỜNG” NGÀY 22-24/01/1997

Nguyễn Thiện Luân (trang 17-20)

Từ khoá: hội thảo, phân bón, môi trường

 

Greeting speech delivered by Dr Nguyen Thien Luan, Vice minister of Ministry agriculture & rural development at the workshop on fertilizers and environment” on January 22-24, 1997

024 3821 0374