Home / Tin tức / PHÂN NPK, MỘT HƯỚNG ĐI CÔNG NGHIỆP HOÁ VỚI CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

PHÂN NPK, MỘT HƯỚNG ĐI CÔNG NGHIỆP HOÁ VỚI CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

Vũ Cao Thái (trang 16-20, 7)

Từ khoá: phân, NPK, dinh dưỡng, cây trồng

 

NPK fertilizer a promising approach for balances fertilization

024 3821 0374