Home / Tin tức / PHÂN NPK, MỘT HƯỚNG ĐI CÔNG NGHIỆP HOÁ VỚI CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

PHÂN NPK, MỘT HƯỚNG ĐI CÔNG NGHIỆP HOÁ VỚI CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

Vũ Cao Thái (trang 16-20, 7)

Từ khoá: phân, NPK, dinh dưỡng, cây trồng

 

NPK fertilizer a promising approach for balances fertilization

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374