Home / Tin tức / PHÂN LOẠI ĐẤT VỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÂN LOẠI ĐẤT VỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Đình Bồng (trang 11-13)

Từ khoá:  phân loại đất, quy hoạch, sử dụng đất

 

Relation of soil classification with land use planning in Vietnam

024 3821 0374