Home / Tin tức / PHÂN LÂN CHẬM TAN – MỘT LOẠI PHÂN LÂN CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT CHUA

PHÂN LÂN CHẬM TAN – MỘT LOẠI PHÂN LÂN CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT CHUA

Bùi Đình Dinh, Võ Minh Kha, Lê Văn Tiềm (trang 30-32)

Từ khoá: phân lân, phân lân chậm tan, đất chua

 

Slow solubability phosphate (party acidulated phosphate) – an effective phosphorous fertilizer on acid soil

024 3821 0374