Home / Tin tức / PHÂN BÓN CHO SẢN XUẤT RAU SẠCH Ở Hà NỘI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÂN BÓN CHO SẢN XUẤT RAU SẠCH Ở Hà NỘI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Vũ Hoan, Nguyễn Đăng Kế (trang 98-100)

Từ khoá:  Phân bón, sản xuất, rau sạch, Hà Nội

 

Fertilizers for hygiene vegetables in Hanoi city

024 3821 0374