NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ PHÂN LOẠI ĐẤT CỦA FAO/UNESCO VÀ CỦA HOA KỲ (SOIL TAXONOMY) ĐỂ XÁC ĐỊNH TÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT FERRALIT MIỀN BẮC VIỆT NAM

27/07/2121

Hồ Quang Đức (trang 16-24) Từ khoá:  ứng dụng, phân loại, đất, FAO/UNESCO, Hoa Kỳ, ferralit, bắc Việt Nam, miền Bắc   Summary Research on applying the FAO and USDA (soil taxonomy) soil classification system for definition of some ferralitic soil types of the Northern Vietnam Research soil profiles located in Nghe An and Son …

BÀI TOÁN TÍNH CỰ LY KÊNH MƯƠNG TIÊU NƯỚC CẢI TẠO ĐẤT

Chu Đình Hoàng (trang 205-207) Từ khoá:  bài toán, tính toán, cự ly, kênh mương, tiêu nước, cải tạo đất   Summary Algorithm in determining the distance between the two drainage canals in leading out the salt from homogenous soils Previous method in determining the distance between the two canals to depends on lower the …

024 3821 0374