ẢNH HƯỞNG CỦA 4 LOẠI THUỐC DIỆT CỎ (RAFELE, TILLER’S, CANTANIL, SATUNIL) ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ SINH KHỐI VI SINH VẬT ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA CAO SẢN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Ninh Phước, Cao Ngọc Điệp (trang 47-51, 61) Từ khoá:  ảnh hưởng, thuốc diệt cỏ, Rafele, Tiller’s, Cantanil, Satunil, hoạt động, sinh khối, vi sinh vật, đất phù sa, lúa, Đồng Tháp   Summary Effect of four kinds of herbicides (Rafele, Tiller’s, Cantanil, Satunil) on rialluvil soils microbial activity and carbon nitrogen biomass in …

HỌ OSCILLATORIACEAE KIRCHNER, 1898 (BỘ NOSTOCALES) TRONG ĐẤT TRỒNG Ở MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK

Hồ Sỹ Hạnh, Hồ Công Trực, Võ Hành (trang 42-46) Từ khoá:  Oscillatoriaceae, Nostocales, vi khuẩn lam, đất, Đắk Lắk   Summary Oscillatoriaceae (Order family Nostocales) in the cultivated soils of some districts of Dak Lak province Species composition of family Oscillatoriaceae in cultivated soil there is rather diverse. There are 41 species and sub-species …

TÍNH CHẤT HÓA, LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NƯỚC CỦA HỆ THỐNG TÔM CHUYÊN VÀ TÔM LÚA TẠI HUYỆN THỚI BÌNH, CÁI NƯỚC VÀ ĐẦM DƠI – TỈNH CÀ MAU

Võ Thị Gương, Lê Quang TRí, Thái Trường Giang (trang 36-41) Từ khoá:  tính chất, tính chất hoá lý, môi trường đất, môi trường nước, nuôi tôm, lúa, Thới Bình, Cái Nước, Đầm Dơi, Cà Mau   Summary Chemical properties of soil and water in shrimp ponds at Ca Mau province Experiment was in 2002-2003 …

SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ CỐ ĐỊNH PHOTPHO TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Cự (trang 20-24) Từ khoá:  chuyển hoá, cố định, photpho, đất   Summary Phosphorus fixation and transformation in some soil types of Vietnam Most of studied soils have high P fixation capacity, which is decreasing from ferralit acrisols to xanthic ferrasols, gleyic fluvisols, eutric fluvisols and haplic arenosols. The fraction of Fe-P is …

TRẠNG THÁI KALI CỦA ĐẤT PHÈN MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Hữu Thành (trang 16-19, 24) Từ khoá:  kali, đất phèn, Bắc Việt Nam   Summary The potassium status in acid sulfate soil in the North of Vietnam Acid sulphate soil is high in total potassium, 1.66-2.22%. The quantity of available potassium is not high, 11.07mg/100g soil. Concentration of non-exchangeable is higher, 18.27-39.28 mg/100g soil …

024 3821 0374