NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG Ô NHIỄM NƯỚC TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH – NGOẠI THÀNH HÀ NỘI VÀ TÌM KIẾM BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

22/08/2121

Trần Kông Tấu, Nguyễn Thế Đồng, Phan Đỗ Hùng, Nguyễn Hữu Trung (trang 124-131) Từ khoá:  ô nhiễm nước, Đông Anh, xử lý, nước, ô nhiễm   Summary Assessment of water environment quality in Dong Ang district – peri-urban of Hanoi City Water samples from different source: groundwater, surface water in lakes and ponds and …

XÁC ĐỊNH NGƯỠNG ĐÁNH GIÁ TRONG SẢN XUẤT CHÈ BỀN VỮNG

Đặng Văn Minh (trang 120-123) Từ khoá:  xác định, đánh giá, chất lượng đất, chỉ số, sản xuất, chè   Summary Identification of critical levels for soil quality indicators for assessment of sustainable tea cultivation Lower crop yield in 40 years old tea is mainly due to soil degradation. Economic analysis indicated: benefit : cost …

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TỎC BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI XÃ BẢN PÉO, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Viết Hiệp, Đàm Thế Chiến (trang 113-119) Từ khoá:  kết quả, xây dựng, mô hình, canh tác, đất dốc, Bản Péo, Hoàng Su Phì, Hà Giang   Summary The results of sustainable cultivation demonstration on slopping land at Ban Peo commune, Hoang Su Phi district, Ha Giang province Demonstration was in …

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN (PLUP) TRONG ĐIỀU KIỆN XÃ VĨNH MỸ A, HUYỆN VĨNH LỢI, BẠC LIÊU

Lê Quang Trí, Nguyễn Hữu Trung (trang 106-112, 119) Từ khoá:  ứng dụng, phương pháp, quy hoạch, sử dụng đất, người dân, tham gia, PLUP, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu   Summary Study on the application of participatory land use planning (PLUP) – case study in Vinh My A village, Vinh Loi district, …

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) LIÊN KẾT VỚI HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DSSAT HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng (trang 97-105) Từ khoá:  hệ thống thông tin địa lý, GIS, hệ thống hỗ trợ quyết định, DSSAT, đánh giá, quy hoạch, sử dụng đất   Summary Merging decision support system for agrotechnology transfer (DSSAT) with GIS for evaluation of land use planning A case study on merging DSSAT …

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Phùng Gia Hưng, Hà Thị Thanh Bình (trang 93-96) Từ khoá:  sử dụng đất, đất nông nghiệp, Việt Yên, Bắc Giang   Summary The status of agricultural land use in Viet Yen district, Bac Giang province Viet Yen has advantageous position and land condition to diversify cropping systems and expanding into cash crops. However, land …

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN BỒI LẮNG LŨNG HỒ TRỊ AN CỦA LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI

Nguyễn Kim Lợi (trang 87-92) Từ khoá:  ảnh hưởng, sử dụng đất, bồi lắng, hồ, hồ Trị An, sông Đồng Nai   Summary Effect of land use/land cover changes and practices on sediment contribution to the Tri An reservoir of Dong Nai watershed Mathematical statistical models for predicting reservoir sedimentation were formulated through multiple e=regression …

ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TRÙNG KHÁNH TỈNH CAO BẰNG

Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (trang 76-81) Từ khoá:  đất, sử dụng đất, Trùng Khánh, Cao Bằng   Summary Soil resources and land use experiences in Trung Khanh district, Cao Bang province Studied results on soil map compilation and land evaluation of project area: the third of total area Trung Khanh is covered by …

024 3821 0374