ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ PHÂN VÙNG THÍCH HỢP NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG THEO HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

14/06/2222

Vũ Ngọc Hùng1*, Võ Văn Tươi2, Lưu Minh Thanh2, Nguyễn Văn Thãi1, Nguyễn Thành1 1 Phân viện Quy hoạch và TKNN 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, *Email: huynhvuanh6061@gmail.com; ĐT: 0913798878 TÓM TẮT Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố, đặc tính đất đai cần cho đánh giá phù …

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHÂN BÓN VÔ CƠ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HÀ GIANG

Huỳnh Thị Liên Hoa 1*, Hà Việt Hùng1, Nguyễn Thị Hảo1 1 Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp *Email: huynhlienhoa@gmail.com; ĐT: 0989 128 374   TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thuốc BVTV và phân bón vô cơ; đề xuất các chính sách, giải pháp …

TIỀM NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁI SỬ DỤNG PHẾ PHỤ PHẨM RƠM RẠ LÀM NGUYÊN LIỆU HỮU CƠ, PHÂN BÓN HỮU CƠ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Hùng Cường1 , Nguyễn Võ Kiên1 , Võ Vân Hà1 , Phạm Thị Thu Hiền 1 , Hoàng Thị Ánh1 1 Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp *Email: hungcuongpv@gmail.com; ĐT: 0912 483 080   TÓM TẮT Việt Nam với lợi thế 07 vùng sinh thái và diện tích đất trồng lúa cả …

ỨNG DỤNG VẬT LIỆU VỎ HÀU (Oyster shell) CẢI THIỆN TÍNH CHẤT ĐẤT XÁM FERALIT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY NGÔ Ở BA VÌ, HÀ NỘI

Huỳnh Thị Hoài Hương1 , Nguyễn Huyền Trang1 , Trần Thị Tuyết Thu1* 1 Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội *Email: tranthituyetthu@hus.edu.vn; ĐT: 0912 733 285   TÓM TẮT Vỏ hàu (Oyster shell) là vật liệu giàu canxi, cho hiệu quả cao trong cải thiện độ chua của đất nhưng chưa phổ biến …

ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU TỈNH KON TUM

Phạm Đức Thụ1* , Hoàng Trọng Quý1 1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa*, Email: phamducthu2013@gmail.com; ĐT: 0988681755   TÓM TẮT Kết quả nghiên cứu đánh giá số lượng và chất lượng đất vùng phát triển cây dược liệu tỉnh Kon Tum khi tiến hành xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 1/50.000 theo FAO-UNESCO-WRB cho …

024 3821 0374