Home / Tin tức / NHỮNG HỢP ĐIỂM MANG TÍNH CHẤT QUỐC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI HÌNH ĐẤT VIỆT NAM

NHỮNG HỢP ĐIỂM MANG TÍNH CHẤT QUỐC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI HÌNH ĐẤT VIỆT NAM

Trần Mâu Tân, Tôn Thất Chiểu (trang 10-15, 31)

Từ khoá: nghiên cứu, phân loại, định lượng, đất

 

International matching points in quantitative taxonomy of some soil types in Vietnam

024 3821 0374