Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018

NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018

Hoàng Văn Hùng1, Đỗ Văn Hải 1, Trần Ngọc Hà1, Hoàng Khánh Chi1, Trần Mạnh Hùng2

1 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Email: dovanhai@tnu.edu.vn

2 Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

TÓM TẮT

Trần Hưng Đạo là phường nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long, có lợi thế là phường trung tâm với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, điều kiện kinh tế phát triển. Trong những năm qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hệ thống nhà hàng khách sạn được đầu tư nâng cấp đã tác động tới quá trình phát triển đô thị, giá đất ở đáng kể. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đây có ý nghĩa quan trọng cho việc định giá đất và quản lý đất đai tại phường Trần Hưng Đạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thị trường chênh lệch lớn so với giá Nhà nước quy định nhiều lần. Sự chênh lệch này do nhiều yếu tố tác động. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, các tác giả đã xác định được 3 nhóm nhân tố tác động tác động làm cho giá đất biến động. Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và định giá đất trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, đất ở đô thị, định giá đất, phường Trần Hưng Đạo

 

Study on factors affecting urban land price in Tran Hung Dao Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province 2018

Hoang Van Hung1, Do Van Hai1, Tran Ngoc Ha1, Hoang Khanh Chi1, Tran Manh Hung2

1 Thai Nguyen University – Lao Cai Campus

2 Tran Hung Dao Ward, Hạ Long City, Quang Ninh Province

SUMMARY

Tran Hung Dao Ward is located in the center of Ha Long city, has the advantage of centre ward with relatively complete infrastructure, economic development. In the past years, service establishments, hotels and restaurants have been upgraded, affecting the urban development process and the price of residential land. The study of factors affecting land price here is important for land valuation and land management in Tran Hung Dao Ward. The results of the study show that the market price difference is large compared to the government regulated price by several times. This difference is due to many factors. Based on the actual research, the authors identified three groups of factors that influence the price of land. Research results have also proposed solutions to improve the effectiveness of land management and pricing in Tran Hung Dao Ward.

Keywords: Influential factors, urban land, land pricing, Tran Hung Dao Ward.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 11/11/2019

Ngày thông qua phản biện: 19/02/2020

Ngày duyệt đăng: 04/3/2020

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374