Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VÙI HỮU CƠ ĐỐI VỚI CÂN BẰNG DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG THÂM CANH 4 VỤ/NĂM TRÊN ĐẤT BẠC MÀU BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VÙI HỮU CƠ ĐỐI VỚI CÂN BẰNG DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG THÂM CANH 4 VỤ/NĂM TRÊN ĐẤT BẠC MÀU BẮC GIANG

Nguyễn Thị Hiền*, Phạm Tiến Hoàng, Phạm Quang Hà, Vũ Đình Tuấn và ctv

*Viện Thổ nhưỡng Nông hoá

Từ khoá: vai trò, vùi hữu cơ, cân bằng dinh dưỡng, thâm canh, đất bạc màu, Bắc Giang

 

Summary

The role of residues to nutrient balance for four cropping system on degraded soil in Bac Giang province

The yields of spring paddy, summer soybean, summer paddy and winter potato (2001-2003) in treatments 4 and 5 were higher than that of other treatments. Treatment 5: reduced chemical fertilizers compared to the treatment 4: – 37.5% N, 25% P2O5, 21% K2O + residues for summer paddy, – 17% N, 50% P2O5, 25% K2O + residues for winter potato, 20% N, 15% P2O5, 20% Kq2O + residues for spring paddy. Results: yield of the treatment 5 was not reduced in comparison with treatment 4. It is concluded that using residues for degraded soils saved chemical fertilizer.

024 3821 0374