Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ PHÂN LOẠI ĐẤT CỦA FAO/UNESCO VÀ CỦA HOA KỲ (SOIL TAXONOMY) ĐỂ XÁC ĐỊNH TÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT FERRALIT MIỀN BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ PHÂN LOẠI ĐẤT CỦA FAO/UNESCO VÀ CỦA HOA KỲ (SOIL TAXONOMY) ĐỂ XÁC ĐỊNH TÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT FERRALIT MIỀN BẮC VIỆT NAM

Hồ Quang Đức (trang 16-24)

Từ khoá:  ứng dụng, phân loại, đất, FAO/UNESCO, Hoa Kỳ, ferralit, bắc Việt Nam, miền Bắc

 

Summary

Research on applying the FAO and USDA (soil taxonomy) soil classification system for definition of some ferralitic soil types of the Northern Vietnam

Research soil profiles located in Nghe An and Son La provinces. The names of pedons are: hyperferrali-Haplic ACRISOLS, hyperdystri-haplic FERRALSOLS (by FAO-UNESCO system); typic kanhaplustults and typic HAPLUSTOX (by USDA – soil taxonomy).

024 3821 0374