Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT ĐEN TRÊN BAZAN THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT ĐEN TRÊN BAZAN THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

Phạm Quang Khánh (trang 62-71)

Từ khoá:  phân loại, đất đen, bazan, phương pháp, FAO-UNESCO

 

Soil classification study of black soils according to FAIO-UNESCO methodology

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374