Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT ĐEN TRÊN BAZAN THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT ĐEN TRÊN BAZAN THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO

Phạm Quang Khánh (trang 62-71)

Từ khoá:  phân loại, đất đen, bazan, phương pháp, FAO-UNESCO

 

Soil classification study of black soils according to FAIO-UNESCO methodology

024 3821 0374