Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THU KIM LOẠI NẶNG CỦA CÂY SẬY (Phramites australis) TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG ĐẤT VỚI HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG KHÁC NHAU

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THU KIM LOẠI NẶNG CỦA CÂY SẬY (Phramites australis) TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG ĐẤT VỚI HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG KHÁC NHAU

Trần Thị Phả1, Đàm Xuân Vận1, Đặng Văn Minh1,  Lê Đức2, Hoàng Văn Hùng1

[1] Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên.

2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Từ khóa: hấp thu, khả năng, kim loại nặng, đất, cây sậy, Phramites australis

 

Study on the ability of phragmites autralis in absorbing heavy metal in different soil environments with different heavy metal concentrations

Tran Thi Pha,  Dam Xuan Van, Dang Van Minh, Le Duc, Hoang Van Hung

SUMMARY

Study aims to evaluate the improvement of heavy metal polluted soil in different soil environments with different concentrations of heavy metal. Phragmites autralis is a kind of tree which has an ability to accumulate high level of heavy metal,  about 80 – 90% of the total content of heavy metal accumulated in the root. The total concentration of heavy metal reduces significantly: As decreases 0,92 times, Pb reduces 0,83 times, Cd declines 0,67 times, Zn lessens 0,86 times. Mobile processor efficiency of As reachs 99%, Pb is 96%, Cd is 95.4% and Zn reachs 96.6%.

024 3821 0374