Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG CACBON TRONG NƯỚC THUỘC HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ – SÔNG TÔ LỊCH BẰNG THIẾT BỊ ANATOC

NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG CACBON TRONG NƯỚC THUỘC HỆ THỐNG SÔNG NHUỆ – SÔNG TÔ LỊCH BẰNG THIẾT BỊ ANATOC

Lương Thế Lượng1, Lê Thị Phương Quỳnh1, Trần Kông Tấu2, Châu Văn Minh1

1Viện Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

2Khoa Môi trường, ĐH khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Từ khoá: nghiên cứu, hàm lượng, cacbon, nước, sông Nhuệ, Sông Tô Lịch, thiết bị ANATOC, ANATOC

 

Summary

Study on carbon content in water environment for Nhue – Tolich river system by ANATOC equipment

In water environment, it’s possible to say that carbon element exists in 2 main forms: organic and inorganic carbon. Carbon content in water environment has an important role on aquatic ecosystems. It impacts directly on the aquatic organisms, leading to the impact of ecological balance. The pollution of organic matter has been common in water environment in Vietnam. This article presented the results of carbon content as TOC and TIV values in the Nhue River system (the Red River, Nhue River and Tolich River) in Hanoi during the year of 2003.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374