Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT Ở VIỆT NAM

Thái Trần Bái (trang 47-50)

Từ khoá: động vật, động vật đất, Việt Nam

 

Summary

Study on soil fauna in Vietnam

Overview of study on soil fauna in Vietnam. Proposed main directions for the next future.

024 3821 0374