Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ĐỘ ẨM ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI HỠNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG LÂM NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU – TỈNH SƠN LA

NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ĐỘ ẨM ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI HỠNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG LÂM NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU – TỈNH SƠN LA

Đào Châu Thu*, Nguyễn Nguyên Hải*, Cao Việt Hà*

*Trung tâm NS&PTBV, ĐHNN I

Từ khoá:  động thái, độ ẩm, đất, sử dụng đất, nông lâm nghiệp, Yên Châu, Sơn La

 

Summary

Establishing soil moisture dynamics of main land use types in Yen Chau district, Son La province

Yen Chau district located in mountainous and hilly region. The study of soil moisture dynamics through the year under different land use types is important for determining different measures of soil conservation and crop as well as tree planting. Results: soil moisture under cover crops and fruit trees keeping in all year especially in the dry season is higher than on the barren land and fallow land.

024 3821 0374