Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG RIÊNG LẺ VÀ PHỐI HỢP CỦA CHẾ PHẨM VI SINH CỐ ĐỊNH NITƠ VÀ CHẾ PHẨM VI SINH CHUYỂN HOÁ PHOTPHAT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY NGÔ VÀ DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG RIÊNG LẺ VÀ PHỐI HỢP CỦA CHẾ PHẨM VI SINH CỐ ĐỊNH NITƠ VÀ CHẾ PHẨM VI SINH CHUYỂN HOÁ PHOTPHAT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY NGÔ VÀ DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT

Ngô Thị Đào, Ngô Hữu Tình, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Văn Dũng, Ngô Thị Hồng Tươi (trang 96-102)

Từ khoá:  ảnh hưởng, chế phẩm vi sinh, cố định, nitơ, chuyển hoá, photphat, sinh trưởng, năng suất, ngô, dinh dưỡng, đất

 

Summary

Study on individual and combination effects of nitrogen-fixing and phosphate solubilizing bacteria on growth and grain yield of single cross maize and on some soil nutrients

Trials were conducted for 4 crops. Data showed that nitrogen biofertilizer and phosphate biofertilizer could replace chemical nitrogen and superphosphate. Biofertilizers gave better growth and grain yield. Nitrogen biofertilizer could replace 40% of urea. Phosphate biofertilizer could replace 50% of superphosphate. The effect of biofertilizers was more pronounced in combination of nitrogen and phosphate biofertilizers than in individual. Application of biofertilizers could improve soil fertility and reduce pollution of environment.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374