Home / Tin tức / NGÀNH KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI

NGÀNH KHOA HỌC THỔ NHƯỠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trần Kông Tấu, Lê Văn Khoa (trang 17-18)
Từ khoá: Đại học tổng hợp Hà Nội, thổ nhưỡng, ngành thổ nhưỡng
Soil science in the Hanoi state university

024 3821 0374