Home / Tin tức / NĂNG SUẤT VẬT RỤNG, PHÂN HUỶ LÁ RỤNG CỦA 2 LOÀI CÂY ĐƯỚC ĐÔI (RHIZOPHORA APICULATE) VÀ DÀ VÔI (CERIOPS TAGAL) TẠI LÂM NGƯ TRƯỜNG TAM GIANG I, TỈNH CÀ MAU

NĂNG SUẤT VẬT RỤNG, PHÂN HUỶ LÁ RỤNG CỦA 2 LOÀI CÂY ĐƯỚC ĐÔI (RHIZOPHORA APICULATE) VÀ DÀ VÔI (CERIOPS TAGAL) TẠI LÂM NGƯ TRƯỜNG TAM GIANG I, TỈNH CÀ MAU

Trương Thị Nga1, Huỳnh Quốc Tịnh1, Võ Ngươn Thảo2, Elizabeth Clare Ashton3

1 Đại học Cần Thơ

2Trung tâm Rừng ngập Đồng bằng sông Cửu Long

3 Đại học Stirling Scotland

Từ khoá:  năng suất, lá rụng, vật rụng, phân huỷ, Đước Đôi, Dà Vôi, lâm trường Tam Giang, Cà Mau

 

Summary

Litterfall production, leaf litter decomposition and sesarmind breakdown of leaf 2 mangrove species Rhizophora apiculate and Ceriops tagal in Tam Giang forest enterprise, Ca Mau province

Litterfall production, leaf litter decomposition and sesarmid breakdown of leaf of 2 species Rhizophora apiculate and Ceriops tagal in Tam Giang forest state farm were carried out in the forest 9 year old and at 2 sites inside of shrimp pond and at the natural forest Tam Giang I, Ca Mau. Results of total amount of litterfall was given. There was no seasonal clear effect on the litterfall of 2 species, but the growth of leaves correlated to the precipitation and evaporation of water regime. Leaf decomposition of 2 species Rhizophora and Ceriops showed no difference in function of time for both 2 cases inside the shrimp pond and in the natural forest. Rhizophora leaves were more rapid decomposed than Ceriops.

024 3821 0374