Home / Tin tức / NĂNG SUẤT LÚA TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT PHÈN ĐÓ ĐƯỢC CẢI TẠO (LẤY HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG LÀM VÍ DỤ)

NĂNG SUẤT LÚA TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT PHÈN ĐÓ ĐƯỢC CẢI TẠO (LẤY HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG LÀM VÍ DỤ)

Nguyễn Trọng Nhưỡng (trang 77-82)

Từ khoá:  năng suất, lúa, đất phèn, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

 

Summary

Rice yield in various improved acid sulphate soils

To get yield of 6.0 ta/ha/crop, to alleviate toxicity, leaching water should be the first ranking measure. Amount of fertilizer use: 7-10 kg P2O5/ha/crop in well improved thionic fluvisols, or 50-70 kg K2O/ha/crop in light improved thionic fluvisols.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374