Home / Tin tức / MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LOẠI ĐẤT HUYỆN KIẾN THUỴ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (THEO HƯỚNG DẪN CỦA FAO/UNESCO)

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LOẠI ĐẤT HUYỆN KIẾN THUỴ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (THEO HƯỚNG DẪN CỦA FAO/UNESCO)

Cao Việt Hưng, Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (trang 32-38)

Từ khoá:  phân loại, đất, Kiến Thuỵ, FAO/UNESCO, Hải Phòng

 

Summary

Some results of soil classification of the Kien Thuy district, Hai Phong city

Two major soil groupings: fluvisols and leptosols. They were classified into 4 soil units: salic fluvisols, thionic fluvisols, dystric fluvisols and lithic fluvisols. Main nomenclature of soil subunits is: thioni, abrupti, histi, gleyi, Sali. It is possible to use endo, epi for the lower levels.

024 3821 0374