Home / Tin tức / MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ KIM LOẠI NẶNG TRÊN THẾ GIỚI

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ KIM LOẠI NẶNG TRÊN THẾ GIỚI

Phạm Văn Khang, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Huân (trang 157-161)

Từ khoá:  kim loại nặng, nghiên cứu

 

Some studied results on heavy metals in the world

024 3821 0374