Home / Tin tức / MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG TỔN THẤT NƯỚC TRÊN CÁC HỆ THỐNG THUỶ NÔNG MIỀN BẮC VIỆT NAM

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG TỔN THẤT NƯỚC TRÊN CÁC HỆ THỐNG THUỶ NÔNG MIỀN BẮC VIỆT NAM

Trần Viết Ổn (trang 198-204)

Từ khoá:  kết quả, nghiên cứu, tổn thất nước, hệ thống thuỷ nông, miền Bắc

 

Summary

Initial results on investigating the water losses in existing irrigation systems in the north of Vietnam

The losses were more or less the same on the main, the second and on field canal systems. Water use coefficients were from 0.76 to 0.83 on the main canal, from 0.78 to 0.88 on secondary canal and from 0.81 to 0.85 on field canal systems. Results showed that the losses were less dependent on discharge levels.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374