Home / Tin tức / MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT RAU VÀ HẠN CHẾ SUY THOÁI ĐẤT TẠI ĐÔNG ANH – HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT RAU VÀ HẠN CHẾ SUY THOÁI ĐẤT TẠI ĐÔNG ANH – HÀ NỘI

Arij Everaarts1, Nguyễn Văn Dung2, Phạm Văn Hội2, Nguyễn Thị Thu Hà2

1Applied Plant Research, Đại học Wageningen, Hà Lan

2Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Từ khoá:  giải pháp, hiệu quả, sản xuất, rau, suy thoái đất, Đông Anh, Hà Nội

 

Summary

Some recommendation for a better vegetable production in Dong Anh peri-urban district, Ha Noi city

Recommendations based on research for better vegetable production: improving nursery production, specializing an area for vegetables so that soil is not yearly disturbed, encouraging the uses of environmentally friendly pesticides such as pyrethroids and biological ones and encouraging the adoption of new vegetables varieties which are more resistant to pests and diseases as well as better in quality.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374