Home / Tin tức / MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐẤT Ở KHU VỰC CÓ CÂY HOÀNG ĐÀN GIẢ PHÂN BỐ Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÓ

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐẤT Ở KHU VỰC CÓ CÂY HOÀNG ĐÀN GIẢ PHÂN BỐ Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÓ

Huỳnh Văn Kéo, Trương Văn Lung, Nguyễn Quang Phổ (111-115)

Từ khoá:  đặc điểm, đất, hoàng đàn giả, Vườn quốc gia Bạch Mã

 

Summary

Some soil properties under dacrydium elatum wallich forest in Bach Ma national Park

Dacrydium elatum lives at areas where has high humidity, not much acid, rich humus in the surface layer. N content is average, P and K are poor there. Content of Fe, Zn, Cu is rather high. This is very important to choose the condition of land for planting this species in Bach Ma national park.

024 3821 0374